Prinsjesdagspecial - belastingplan 2021


In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:


Lees meer
Borgstelling dga voor schuld van BV

Lenende DGA onder vuur


Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is 17 juli jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt het zogenoemde excessief lenen van de eigen vennootschap te beteugelen.


Lees meer
Corona maatregelen

Aanvullende fiscale maatregelen corona


Er zijn aanvullende fiscale maatregelen vanwege het coronavirus gepubliceerd. Er zijn diverse goedkeuringen en de daarbij behorende voorwaarden opgenomen.


Lees meer
Corona maatregelen

Maatregelen voor banen en economie


Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet ’s avonds een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd om banen te behouden en getroffen bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.


Lees meer
Corona maatregelen

Corona maatregelen


We zijn met elkaar onverwacht snel in een extreme situatie beland. Dat noopt tot tegenmaatregelen die even snel of nog sneller genomen moeten worden dan het tempo waarin de extreme situatie zich nog verder zal ontwikkelen.


Lees meer
Special Eindejaars Belastingtips 2019-2020

Special Eindejaars Belastingtips 2019-2020


Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2020, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar.


Lees meer