Fiscale tips augustus 2015


In deze editie geven wij u weer vele fiscale tips. O.a. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, Btw-aftrek voor moeiende holding van personenvennootschap, Kilometeradministratie moet adressen bevatten.


Lees meer

Fiscale tips mei 2015


In deze editie geven wij u weer vele fiscale tips. O. a. Incidentele bate is iets anders dan incidenteel fiscaal voordeel, Belang van anderen bij prestatie sluit btw-aftrek niet uit, Ook btw over zakelijke maaltijd mag onder BUA vallen.


Lees meer
Fiscale tips augustus 2016

Fiscale tips maart 2015


In dit nummer onder andere:


Lees meer

Het wetsvoorstel: aanpak schijnconstructies


Op 3 maart 2015 is het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel dat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor uw onderneming.


Lees meer

Tax blog editie 3


De eigenwoningregeling is wellicht de meest bekende fiscale regeling van de inkomstenbelasting. De aftrek van de rente en kosten van de eigenwoningschuld heeft het voor velen mogelijk gemaakt om een woning in eigendom te verkrijgen.


Lees meer
Borgstelling dga voor schuld van BV

Tax blog editie 2


In deze tweede editie van Tax Blog zal worden gefocust op het traject nadat de belastingschuld is vastgesteld. Het te betalen bedrag op de aanslag is, op grond van de geldende fiscale regels, akkoord bevonden. Wat vervolgens nog resteert is het betalen van het verschuldigde bedrag aan belasting.


Lees meer