Corona maatregelen

Aanvullende fiscale maatregelen corona


Er zijn aanvullende fiscale maatregelen vanwege het coronavirus gepubliceerd. Er zijn diverse goedkeuringen en de daarbij behorende voorwaarden opgenomen.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) mag tijdelijk zijn/haar gebruikelijk loon verlagen over het jaar 2020 vanwege de coronacrisis. Deze verlaging van het gebruikelijk loon wordt gebaseerd op de navolgende berekening: Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C.

Lees meer...