Aftrek onderhoudskosten Rijksmonumenten

Aftrek onderhoudskosten Rijksmonumenten


Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel gepubliceerd dat mede het voorstel omvat om de aftrek van onderhoudskosten voor Rijksmonumenten af te schaffen na 2016. In het wetsvoorstel werd gerept van een overgangsregeling. Uit een brief van 10 oktober 2016 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt in hoofdlijnen af te leiden hoe deze overgangsregeling eruit komt te zien. En dat stemt de gemiddelde vastgoed eigenaar niet vrolijk.

Lees meer...